login  
 
 
 
 
 

제       목

 [공지]제2회 대학생 잉글리시 스피치 킹! 콘테스트 본선 결과 안내

작  성  자

 관리자

등       록

 2022/08/02

조  회  수

 107 : 다운로드

내       용


※ 수상자는 상금 지급을 위해 첨부된 자료를 작성하여 8. 4.(목) 13시까지 제출해 주시기 바랍니다. 
   [ 제출처: lc@anu.ac.kr ]